Prečo chcem byť županom

Viem, čo všetko sa dá dosiahnuť poctivou a svedomitou prácou. Všetku svoju životnú skúsenosť a poznanie ponúkam do služby vám, moji rodáci. Som hrdý na svoju rodinu, som hrdý na svoju firmu – a chcem byť spoločne s vami a právom hrdý aj na náš kraj.

Zostaňme v kontakte

Napíšte nám Vašu emailovú adresu a neuniknú Vám žiadne dôležité informácie.

Všetko, na čom mi v živote záleží, je spojené s naším krajom

Prečo chcem byť županom

Všetko, na čom mi v živote záleží, je spojené s naším krajom. Tu som sa narodil, tu sme vychovali našich šesť detí. Tu som krok za krokom poctivou a svedomitou prácou vybudoval úspešnú firmu. Deti mali možnosť spoznať svet, šťastlivo sa vrátili domov a ja som im odovzdal svoje dielo. Myslím, že by som si s pokojným svedomím mohol užívať dobrý pocit a chovať moje včely.

Lenže ja sa nedokážem nečinne prizerať, kam sa veci u nás uberajú. Najprv sme tu mali štandardných politikov: boli však častejšie v Bratislave a Bruseli, než tu doma. Potom to nespokojní voliči skúsili inak, ale ukázalo sa, že sa vlastne nezmenilo nič. Tak, ako predtým, aj dnes mladí hromadne odchádzajú a hľadajú svoju budúcnosť inde. Chýba tu dobrý plán na zveľadenie nášho kraja a čo je horšie, ľudia už strácajú nádej, že by to raz šlo aj inak a lepšie.

Rozhodol som sa kandidovať na župana, pretože to chcem zmeniť. Viem, čo všetko sa dá dosiahnuť poctivou a svedomitou prácou, viem, aké dôležité je, aby bola rodina pokope.

Môj plán pre kraj

Dobrý kraj s dobrými cestami

Kvalita ciest II. a III. triedy v našom kraji sa musí stať prioritou, pretože zásadne ovplyvňuje kvalitu života nás všetkých. Kvalitné a bezpečné cesty vytvárajú príležitosti pri tvorbe pracovných miest, otvárajú náš kraj turistom a investorom.

Z Telgártu do Veľkého Krtíša včas a s jedným lístkom

Kvalitnejšie cesty aj verejná doprava sú dôležité pre ľudí, ktorí musia za prácou cestovať a rovnako pre investorov, ktorí sa rozhodujú, kde otvoriť novú prevádzku. Dostupná, kvalitná a prepojená verejná doprava je tiež príležitosťou pre rozvoj turizmu.

Chráňme to najcennejšie v našom kraji

Turizmus v tak krásnom, historicky a kultúrne bohatom kraji ako je náš musí tvoriť viac pracovných miest a príležitostí pre podnikanie. Župa zastrešuje a reprezentuje celé krásne, rozmanité a veľké územie. Právom sa očakáva, že túto pozíciu aj naplno využije na podporu a propagáciu turizmu.

Pripravení uplatniť sa

Pre viac práce v kraji potrebujeme aj dostatok vhodne pripravených absolventov. Kraj, ktorý je zriaďovateľom stredných škôl, tu môže zohrať veľmi dôležitú, aktívnu úlohu.

Viac o pláne pre kraj
Ján Lunter

Kto je Ján Lunter

Ján Lunter sa narodil v horehronskej rázovitej obci Telgárt. Vyrastal v roľníckej rodine s piatimi súrodencami. Vyštudoval elektrotechniku a po vysokej škole pracoval v Banskej Bystrici ako programátor. Pre zdravotné problémy v rodine sa začal zaujímať o zdravé stravovanie a začiatkom 90-tych rokov založil firmu Alfa Bio. Pre začiatok mu poslúžila pivnica vlastného rodinného domu na Graniari v Banskej Bystrici. Nová potravina si získala u Slovákov obľubu a tak postupne opustil svet výpočtovej techniky a začal sa naplno venovať potravinárstvu. Dnes firma dáva prácu viac ako 200 ľuďom a vyváža do 7 krajín.

Príbeh Alfa Bio nezostal nepovšimnutý a Ján Lunter získal viaceré ocenenia. V roku 2013 dostal Cenu Banskobystrického samosprávneho kraja. V roku 2014 ocenenie ViaBona za zodpovedné podnikanie a v roku 2015 Podnikateľské srdce v rámci ocenení Podnikateľ roka. Od roku 2011 sa v Alfa Bio začala generačná výmena a riadenia firmy sa chopili synovia Jána Luntera.

Celý životopis