Aktuality z kampane

Škodiť tým najzraniteľnejším je hanba

27. októbra 2017Facebook

Domov sociálnych služieb Slatinka už dvakrát vypracoval projekt, vďaka ktorému by mohol ľuďom so zdravotným postihnutím vytvoriť oveľa lepšie životné podmienky. Dnes už mohli viesť samostatnú domácnosť, nájsť si prácu, byť bližšie svojim priateľom a známym. Zo strany župy pritom stačilo odsúhlasiť spolufinancovanie vo výške iba 5 %. Drvivú väčšinu peňazí vo výške 2,4 mil. EUR na zrealizovanie tejto dobrej veci sme mohli čerpať z eurofondov.

Lenže súčasný župan odmietol projekt podpísať. Viac ako 5000 rodičov, príbuzných a priateľov petíciou žiadalo župana o podpis. Ten však ich prosby dodnes ignoruje.

Takto to ďalej nejde. Ak aj vás hnevá, ako to dnes v kraji vyzerá, prosím, zdieľajte! Stiahnite si náš leták, vytlačte ho, okopírujte a rozdajte ľuďom vo svojom okolí.

A hlavne: príďte v sobotu 4. 11. voliť. Priaznivci politiky súčasného župana určite prídu voliť disciplinovane a v plnom počte. Teraz ide naozaj o každý jeden hlas!

Fláka prácu pre kraj

26. októbra 2017Facebook

Súčasný župan pred 4 rokmi kritizoval svojho predchodcu, že sedí na dvoch stoličkách. On sám však dnes robí to isté. Nečudo, že náš kraj chátra, keď je celé jeho vedenie častejšie v parlamente v Bratislave, než tu doma! Súčasný župan ani riaditeľ krajského úradu zrejme riadenie župy nepovažujú za svoju prioritu.

Takto to ďalej nejde. Rozvoj nášho kraja má byť práca na plný úväzok, nie bokovka. Kraj teraz potrebuje schopného a skúseného manažéra, ktorý práci venuje 100% svojho času a energie.

Takto to ďalej nejde. Ak aj vás hnevá, ako to dnes v kraji vyzerá, prosím, zdieľajte! Stiahnite si náš leták, vytlačte ho, okopírujte a rozdajte ľuďom vo svojom okolí.

A hlavne: príďte v sobotu 4. 11. voliť. Priaznivci politiky súčasného župana určite prídu voliť disciplinovane a v plnom počte. Teraz ide naozaj o každý jeden hlas!

Najlepší plán pre cestujúcich

26. októbra 2017Facebook

Zavedieme Integrovaný dopravný systém, v ktorom sú vlaky a autobusy vzájomne koordinované centrálnym krajským dispečingom. Cestovanie tak bude rýchlejšie, lacnejšie a na cestu všetkými druhmi dopravy bude stačiť jeden lístok. Cestovanie za prácou či do školy bude príjemnejšie. Turisti budú ľahšie spoznávať náš kraj. Moderná verejná doprava umožní nášmu kraju dostať sa na úroveň rozvinutých regiónov!

Najlepší plán v detailoch.

Nič nespravil s nezamestnanosťou

25. októbra 2017Facebook

Hoci mal súčasný župan pred voľbami plno sľubov, napokon nedal ani prácu dlhodobo nezamestnaným, ani nezvýšil bezpečnosť v kraji. V roku 2013 sľuboval zamestnať až 15 000 ľudí cez program “Lopaty a krompáče”, v skutočnosti však nevytvoril ani jediný funkčný sociálny podnik a za celé 4 roky v úrade vytvoril menej ako 90 (!) dočasných pracovných miest. Pritom práve dlhodobá nezamestnanosť je hlavnou brzdou rozvoja nášho kraja a živnou pôdou pre kriminalitu.

Takto to ďalej nejde. Ak aj vás hnevá, ako to dnes v kraji vyzerá, prosím, zdieľajte! Stiahnite si náš leták, vytlačte ho, okopírujte a rozdajte ľuďom vo svojom okolí.

A hlavne: príďte v sobotu 4. 11. voliť. Priaznivci politiky súčasného župana určite prídu voliť disciplinovane a v plnom počte. Teraz ide naozaj o každý jeden hlas!

Najlepší plán pre absolventov

25. októbra 2017Facebook

Prepojíme stredné odborné školy a zamestnávateľov. Vytvoríme tak partnerstvá, ktoré prinesú viac praxe a lepšiu pripravenosť na zamestnanie. Z vlastnej skúsenosti viem, ako dobre môžu takéto partnerstvá fungovať a koľko výhod prinášajú firmám aj študentom. Je na čase, aby takúto príležitosť dostali všetci študenti v kraji. Naši absolventi musia byť pripravení uplatniť sa! Viac si prečítajte zde.

Koho krúžkovať vo Vašom okrese

25. októbra 2017Facebook

Priatelia, chcem vás požiadať: venujte veľkú pozornosť aj našim kandidátom do zastupiteľstva. Sú to všetko poctiví a pracovití ľudia z okresu, kde žijete. S nimi dokážem najlepšie zrealizovať náš plán pre lepší kraj. Preto prosím, na volebnom lístku označte každého z nich krúžkom pri mene. Je to naozaj dôležité! Ďakujem.

Prišli sme o peniaze na cesty

24. októbra 2017Facebook

Súčasný župan sa rád chváli, že opravuje cesty. Menej sa však chváli tým, že kvôli nelegálnemu zamestnávaniu na úrade sme prišli až o 20,5 mil. EUR (!) z eurofondov, určených práve na opravy ciest. Za tie peniaze ich mohol v kraji opraviť skoro 300 km! Musel tak na cesty minúť tie peniaze, ktoré v iných krajoch idú do nemocníc, škôl a domovov sociálnych služieb. Aj preto hodnota majetku nášho kraja klesá.

Takto to ďalej nejde. Ak aj vás hnevá, ako to dnes v kraji vyzerá, prosím, zdieľajte! Stiahnite si náš leták, vytlačte ho, okopírujte a rozdajte ľuďom vo svojom okolí.

A hlavne: príďte v sobotu 4. 11. voliť. Priaznivci politiky súčasného župana určite prídu voliť disciplinovane a v plnom počte. Teraz ide naozaj o každý jeden hlas!

Náš kraj prišiel o majetok

22. októbra 2017Facebook

Slovensko ekonomicky rastie. Úžitok z toho by právom mali pocítiť aj občania. V okolitých krajoch to tak je: bohatnú a zlepšujú život svojich obyvateľov.

A náš kraj? Ako jediný na Slovensku prišiel o majetok! Hoci súčasný župan dostal od štátu až o 80 mil. EUR viac (!) ako predchádzajúci, neinvestuje do vecí, z ktorých by mohli mať úžitok všetci. Tým znižuje hodnotu majetku nášho kraja. Zanedbané vozové parky a schátrané budovy však budeme musieť zakrátko opravovať - a s o to väčšími nákladmi…

Takto to ďalej nejde. Ak aj vás hnevá, ako to dnes v kraji vyzerá, prosím, zdieľajte! Stiahnite si náš leták, vytlačte ho, okopírujte a rozdajte ľuďom vo svojom okolí.

A hlavne: príďte v sobotu 4. 11. voliť. Priaznivci politiky súčasného župana určite prídu voliť disciplinovane a v plnom počte. Teraz ide naozaj o každý jeden hlas!

Ján Lunter: Teraz sa nemôžeme nechať uspať!

20. októbra 2017Tlačové správy
V piatok 20. októbra 2017 boli zverejnené výsledky prieskumu voličských preferencií, ktorý vykonala agentúra AKO pre televíziu TA3. Výsledky preferencií voličov vo voľbách za župana Banskobystrického kraja jasne favorizujú nezávislého kandidáta Jána Luntera s 51,2 % pred úradujúcim županom Marianom Kotlebom, ktorému v prieskume vyslovilo podporu 21,9 % respondentov.