Vzdelávanie v kraji

Nikto sa mudrcom nerodí a nikto netvorí krásne veci bez praxe a inšpirácie. Aby bol náš kraj miestom, kde dokážeme deťom ponúknuť víziu pre plnohodnotný život, vytvoríme podmienky, v ktorých každý bude môcť realizovať to, čomu verí a čo mu dáva zmysel. Urobím všetko pre to, aby každý študent dostal to najkvalitnejšie vzdelanie: aby aj ďalšie generácie vedeli naplno využívať a rozvíjať potenciál nášho kraja.

Praktické vzdelávanie pre rozvoj kraja

Pri podnikaní som sa naučil, že výrobky a služby sa len vtedy uplatnia na trhu, keď sa vyvinú poctivo a s dôrazom na to, čo zákazník potrebuje. Znie to jednoducho, ale pochopiť a porozumieť zákazníkovi vyžaduje veľa trpezlivého a metodického počúvania a uvažovania. Chcem, aby sa v našich školách deti neučili len slepo memorovať poznatky a niekoho myšlienky, ale aby dokázali samé vnímať svet okolo seba v súislostiach a samostatne vyhodnocovať každú výzvu pred ktorú sa dostanú.

Každý, kto chce niekomu niečo predať, musí svoje remeslo a produkt dokonale poznať

To sa nedá naučiť v školskej lavici, treba to vyskúšať v praxi. Preto budem podporovať maximálne prepájanie teoretických vedomostí s praktickým skúšaním naučených zručností. Veľa sa hovorí o duálnom vzdelávaní, ale menej už o tom, čo sa stane, keď montážne haly zo Slovenska presťahujú. Chcem sa preto zamerať na praktické vzdelávanie v oblasti, ktorú nám nikto odsťahovať nemôže. Krásy rozmanitej prírody nášho kraja sú naším trvalým bohatstvom. Keď sa raz naše deti naučia, aké služby a ako najlepšie ponúkať hosťom, môžu to uplatňovať napríklad vo svojom rodinnom penzióne počas celého života.

Nie je vzdelanie ako vzdelanie

Na kvalite a inováciách aj tu záleží. Ak sa v Rakúsku môžu študenti v rámci vzdelávania pre cestovný ruch učiť ako správne jazdiť na terénnom bicykli, ako obsluhovať vodný či snežný skúter, alebo ako pripraviť pravé espresso s dokonalou penou, môžu sa to učiť aj deti v našom kraji. Vzdelávanie musí byť orientované na prax a najmodernejšie trendy v službách. Len tak budeme dlhodobo a stabilne atraktívnou destináciu pre návštevníkov. Ako župan, ktorý má vo svojej správe desiatky škôl v kraji, budem presadzovať plné využívanie nášho členstva v Európskej únii. Naši najmladší nesmú byť obeťou ideológie a nekompetentnosti. Chcem, aby sme naplno využívali zdroje, ktoré nám právom patria na investície do inovatívneho vzdelávania. Zasadím sa o to, aby študenti v rámci štúdia jazdili na odborné praxe do zahraničia, kde môžu načerpať inšpiráciu a prax svetových trendov.

Ďalšie body môjho programu:


Kompletný plán pre kraj