Okres: Brezno
Volebné číslo: 17

Andrea Kirschová

Učiteľka v ZUŠ v Heľpe, dirigentka detského speváckeho zboru Felix v Heľpe.

V našom tíme máme viacerých zástupcov kultúrnej obce a jedným z nich je aj naša kandidátka do zastupiteľstva BBSK za okres Brezno. Andrea Kirschová pochádza zo Závadky nad Hronom a momentálne žije v Heľpe, kde je učiteľkou spevu v miestnej Základnej umeleckej škole. Vyštudovala operný spev a dirigovanie na Bystrickej Akadémii umení.

V Heľpe vedie Detský spevácky zbor Felix, ktorý sa stal za päť rokov svojej existencie 40-členným telesom, reprezentujúcim obec a región na umeleckých festivaloch a súťažiach v širokom okolí. Viacero ocenení získala aj s ďalšími zbormi, ktoré diriguje v Banskej Bystrici a vo Zvolene.

Popri tom pracuje v Štátnej opere, organizuje mnoho kultúrnych podujatí v regióne a mimo neho. Aktívne spolupracuje s viacerými umeleckými telesami breznianskeho okresu.

„Najdôležitejším poslaním mojej práce je výchova detí k umeniu a rešpektu, láske k hudbe a kultúre. Spájanie ľudí pracujúcich pre spoločný cieľ je to, čo nášmu úsiliu dáva zmysel a pretaví sa v dobrý výsledok. Táto vízia platí nielen v hudbe, v orchestri, v zbore, ale aj v povznášaní života v našom kraji,“ hovorí Andrea Kirschová.