Okres: Zvolen
Volebné číslo: 1

Jozef Bakša

Občiansky aktivista, člen Antikoru a ZOMOS. Nezávislý poslanec mestského zastupiteľstva v meste Sliač.

Predstavujem vám ďalšieho člena nášho tímu, kandidáta do zastupiteľstva BBSK za okres Zvolen. Jozef Bakša sa angažuje vo verejnom priestore od roku 1998, kedy sa ako občiansky aktivista zapojil do kampane za ukončenie mečiarovského obdobia divokých privatizácii, porušovania ústavných zákonov a unášania ľudí.

Komunálnej politike sa dlhodobo venuje aj ako člen Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS), ktoré združuje občianskych aktivistov z malých i väčších obcí a navzájom spolupracujú pri riešení porušovania zákonov zo strany starostov a primátorov. Taktiež je dlhoročným členom neformálneho združenia protikorupčných aktivistov Antikor. Každoročne navštevuje semináre Transparency International Slovensko pre miestnych protikorupčných aktivistov.

Od roku 2014 je nezávislým poslancom v mestskom zastupiteľstve Sliač. Na Sliači spoluzakladal Rodinné centrum Pod prameňmi a je zakladateľom a predsedom občianskeho združenia Otvorený Sliač. Okrem iného je 79-násobným darcom krvi. Pomáha, lebo pomáhať sa jednoducho má.

“Slovenská komunálna politika nepotrebuje poslancov líniovo riadených straníckymi centrálami z Bratislavy, ale nových čerstvých ľudí z regiónov s myšlienkami a víziou. Verím, že spoločnosť ešte úplne nerezignovala, malé ostrovčeky aktivizmu sa zlúčia a vytvoria dostatočný tlak na pozitívny posun spoločnosti. Ak sa Ti zdá, že sa všetci tvária, že tvoj problém neexistuje alebo sa nedá vyriešiť, smeje sa tvojim víziám rozvoja regiónu nevšímaj si ho a kandiduj. Verím, že sa z mlčiacej väčšiny stane rozumne voliaca väčšina,” povedal Jozef Bakša.