Okres: Banská Štiavnica
Volebné číslo: 7

Mikuláš Pal

Najznámejší občiansky aktivista mesta Banská Štiavnica a aktívny mestský poslanec

Náš kandidát do zastupiteľstva BBSK z Banskej Štiavnice je rodený Štiavničan, ktorý v tomto meste žije spolu so svojou rodinou, manželkou a dcérkou Marínou. Vyštudoval Pedagogickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo voľnom čase sa venuje rodine, priateľom, záhrade a športu. Poznať ho môžete aj ako živnostníka v oblasti služieb, odborného garanta denného stacionára Margarétka pre telesne a zdravotne postihnutých, herca v ochotníckom divadle Paradajz pikčr a v neposlednom rade ako občianskeho aktivistu (protest za zachovanie oddelení v banskoštiavnickej nemocnici, úspešná petícia za obnovenie rýchlej lekárskej pomoci v Banskej Štiavnici).

„Široké spektrum politických strán znamená široké spektrum záujmov, cieľov a priorít. Nechcem si vyberať a vzdávať sa svojich cieľov a prehodnocovať svoje priority kvôli politickému zaradeniu. A preto som sa rozhodol byť nezávislým kandidátom“, vysvetľuje Pál. A dodáva: „Chcem byť poslancom všetkých, ktorí majú záujem o rozvoj nášho regiónu, aby sa nám všetkým žilo lepšie.“

Motiváciu k svojej kandidatúre v novembrových voľbách opísal takto: „Ako aktivista a mestský poslanec vidím, že keď je niekto aktívny a vytrvalý, veci sa môžu pohnúť správnym smerom. Aj vďaka mojej aktivite ma už poznajú mnohí obyvatelia Banskej Štiavnice a širšieho okolia. Chcel by som urobiť ešte viac pre náš región. Ako poslanec BBSK chcem ukázať, že náš región sa môže viac rozvíjať a napredovať v oblasti sociálnej starostlivosti, školstva, ale aj v oblasti verejnej dopravy a ciest. Doprava a cesty sú nevyhnutnou súčasťou každodenného života takmer každého z nás a zároveň sú dôležitým faktorom podporujúcim rozvoj cestovného ruchu. Mám záujem všetkým obyvateľom nášho regiónu dokázať, že vyšší územný celok môže mať pre nás významný prínos.“

Rozhovor s Mikulášom Pálom