Silný tím pre dobrý kraj

Okrem svojich skúseností a dobrého plánu ponúkam silný tím skúsených ľudí. Pretože ani ten najlepší plán nestačí, ak by ho nemal kto napĺňať. Za ľuďmi v našom tíme stoja reálne výsledky, ktoré už dnes pomáhajú ľuďom v kraji žiť lepší život.

Vyberte okres

Naši kandidáti v okrese Revúca

Volebné číslo: 13

Martin Kvetko

Aktivista v Revúcej. Organizoval petíciu za zachovanie Detskej pohotovosti v Revúcej a zlepšenie stavu ciest v okrese.