Distribucia produktov

Nechcem, aby ľudia odchádzali z nášho kraja, lebo tu pre nich nie je dosť práce. Preto som v obci Muráň predstavil jeden z nástrojov na vytvorenie nových pracovných miest v kraji. O turizme ako o kľúči k regionálnemu rozvoju sa toho za posledné roky narozprávalo veľa. Po pekných rečiach však musia nasledovať reálne kroky, inak debata ostáva na úrovni rečí štandardných politikov.

Ako podporím remeselníkov a lokálnych farmárov

Ja mám jasnú predstavu: ponúkam riešenie, ktoré má obsah, je realistické a realizovateľné v horizonte volebného obdobia.

O aké riešenie ide?

Ako väčšina fungujúcich vecí, aj toto je jednoduché: špeciálne predajné pulty s lokálnymi produktmi, cez ktoré môžu drobní farmári a remeselníci ponúkať svoje výrobky. Tieto Pulty budú k dispozícii v maloobchodoch, ale aj na čerpacích staniciach či na recepciách ubytovateľov a v každom väčšom turistickom uzle.

Podporíme našich výrobcov!

Neprichádzam s ničím neovereným, tento model už roky úspešne funguje v Rakúsku, Taliansku či Švajčiarsku. Je to recept na to, ako priniesť prácu pre ľudí aj do tých regiónov kraja, kam veľký investor tak skoro nepríde. Je to spôsob, ako pomôcť ľuďom, ktorí zobrali zodpovednosť do vlastných rúk. Nečakali, kým im dá niekto zamestnanie, ale začali sami pracovať.

Remeselníci a farmári budú predávať svoje produkty za férové ceny a môžu rozvíjať svoju živnosť, obchodníkom sa uľaví od administratívnych nákladov. Vytvoríme tak systém, z ktorého budú pro tovať všetci.

Prečo by to mala robiť práve župa?

Podľa slov Mirky Vargovej, expertky na rozvoj vidieka, sa drobní remeselníci boria s viacerými praktickými problémami. Nevedia sa dostať do predajných sietí, alebo majú problém s dodávkou svojho tovaru do obchodov. Remeselníkovi z Hnúšte sa neoplatí ísť predávať do Banskej Bystrice, lebo viac precestuje, ako zarobí.

Vratko Strmeň, ktorý prevádzkuje sieť maloobchodov na Horehroní, zase ponúkol pohľad podnikateľov, ktorí nemajú kapacity na to, aby si obiehali dvory a zazmluvňovali drobných farmárov. Lokálne produkty by však predával rád a, na rozdiel od veľkých reťazcov, je ochotný poskytnúť im potrebný priestor bez toho, aby vyžadoval od dodávateľov zvláštne poplatky za umiestnenie v regáloch.

Spoločne pohneme náš kraj vpred

Práve župa mala podporiť distribučnú sieť regionálnych výrobkov. Župa by mala nastaviť systém tak, že spokojné budú všetky strany obchodu a v neposlednom rade zákazníci.

Dobrý podnikateľský plán potrebuje kompetentného manažéra

Rád by som zužitkoval to, čo ma naučilo dvadsaťšesť rokov v potravinárskom biznise. Svoje dlhoročné skúsenosti chcem teraz zúročiť pre náš kraj, pretože akýkoľvek dobrý plán sa nezrealizuje sám bez dobrého manažéra.

Nechcem, aby ľudia odchádzali z nášho kraja, lebo tu pre nich nie je dosť práce. Chceme tu predsa všetci spoločne žiť, vychovávať svoje deti a pracovať. Verím, že toto je jeden z reálnych krokov, ktoré nám k tomu naozaj pomôžu.

Ďalšie body môjho programu:


Kompletný plán pre kraj